Zasady użytkowania

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklepantex.pl, którego właścicielem jest firma Antex Spółka jawna Jerzy Maćkówka i ska z siedzibą w miejscowości Łbiska ul. B.Chrobrego 37, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 123-001-32-19, REGON: 010781343, KRS: 0000110199

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.sklepantex.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza produktów poza granice kraju.

3. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.

4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.antex.com.pl , kierowane przez firmę Antex do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

5. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.

6. Do każdego zamówionego produktu dołączamy paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.antex.com.pl - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 07:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia na stronie internetowej (kliknięcie na odpowiedni link w mailu lub skopiowanie linku do przeglądarki). Dodatkowo pracownik sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

4. Realizowane będą tylko zamówienia potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin zamówienie zostanie anulowane.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu.

6. Każdy zarejestrowany Klient będzie informowany na bieżąco drogą mailową o statusie realizacji zamówienia, w tym o momencie wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo zarejestrowany Klient po zalogowaniu w sklepie ma możliwość śledzenia historii swoich zamówień oraz sprawdzania bieżącego statusu ich realizacji.

7. Klient może anulować zamówienie poprzez zalogowanie na koncie Klienta (tylko dla Klientów zarejestrowanych), wejście na szczegóły realizowanego zamówienia i wybranie przycisku 'anuluj zamówienie'. Anulowanie zamówienia można również zgłosić drogą mailową na adres: sklep@antex.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego +48 601 280 199.

FORMY PŁATNOŚCI

Za zamówienie złożone w naszym Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
-przelewem na konto Sklepu, 
-za pomocą systemu PayPal
-za pomocą systemu Przelewy24
-za pobraniem w firmie kurierskiej DPD i Inpost

DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem b firmy kurierskiej DPD lub za odbiorem osobistym.

2. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia, z zastrzeżeniem iż towary o wartości powyżej 500zł, jak również towary o łącznej wadze powyżej 10kg i tzw. "wielkogabarytowe" z uwagi na bezpieczeństwo wysyłane są tylko kurierem DPD

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przy każdym oferowanym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze) lub od wpłynięcia środków na nasze konto ( w przypadku zamówień płatnych przelewem) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru firmy realizującej dostawę:
- Kurier DPD – czas dostawy – zwykle 1 dzień roboczy.
- Kurier i Paczkomaty Inpost do 48h

4. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 14 dni od daty jej wysłania, należy na adres e-mail sklepu przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki. Aktualny status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie.

CENNIK

Aktualne ceny wysyłki można sprawdzić klikając tutaj.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271 z pózn. zm.) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy.

2. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

3. Zwracany towar prosimy przesłać na adres: Antex, 02-674 Warszawa, ul.Marynarska 14 kl.A,IIp.

4. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

5. Zwrot ceny towaru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki na podane przez Państwo konto bankowe, z zastrzeżeniem pkt 6.

6. W przypadku dokonywania płatności poprzez system DotPay zwrot ceny towaru nastąpi również za pośrednictwem tych płatności.

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do wyboru sposobu reklamacji na dwa sposoby:
a) z tytułu gwarancji (jeśli producent udziela gwarancji) - wówczas szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta;
b) z tytułu niezgodności towaru z umową - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) na następujących warunkach:
- Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez 2 lata od wydania towaru Klientowi,
- niezgodność towaru z umową powinna być zgłoszona przez Klienta w ciągu dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności, jednak nie później niż w ciągu 2 lat licząc od dnia nabycia towaru,
- Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien zgłosić żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę (wedle wyboru Klienta).

Tylko w przypadkach gdy:
1) naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub
2) sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo nie naprawił w odpowiednim czasie lub
3) wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności Klient ma prawo żądać zwrotu zapłaconej ceny lub odstąpienia od umowy,

Sklep ustosunkuje się do reklamacji złożonej z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 14 dni od daty jej złożenia;
1. nieustosunkowanie się Sklepu do reklamacji w niniejszym terminie oznacza jej uznanie.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową prosimy odesłać towar na adres: Antex, 02-674 Warszawa, ul.Marynarska 14 kl.A,IIp.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakupy w sklepie antex.com.pl zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania.

2. Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę Antex Jerzy Maćkówka , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

4. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.